Ride for a Cure

Ved Broholm Horseshow 2018 vil der igen blive samlet ind til forskning i demens!

Læs mere her.

- Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Broholm Horseshow og Alzheimerforeningen vil sammen samle penge ind til forskning, så vi kan give
håb til alle de mennesker, der har eller vil få en demenssygdom og deres pårørende.

Næsten en halv million danskeres hverdag er berørt af demens – enten fordi de selv har en
demenssygdom, eller fordi de er nære pårørende, venner eller kollegaer til en person med demens, og
hvert år kommer 14-15.000 nye tilfælde til.

Man ved stadig ikke, hvorfor demenssygdomme opstår og der er ikke fundet en kur. Men der er behov
for en massiv forskningsindsats i demenssygdomme både i Danmark og resten af verden. Håbet er at
forskningen vil bidrage til større viden om hvorfor de opstår, hvordan de forebygges og dermed
medvirke til, at der en dag findes en kur, som kan behandle Alzheimers sygdom.

Vi kan sammen nå at stoppe den negative udvikling. Det kræver en massiv forskningsindsats. Du kan
gøre en positiv forskel. Styrk håbet. Støt forskningen.

Hvad støttes?
Alzheimerforeningen støtter via Alzheimer-forskningsfonden forskning i demenssygdomme. Fonden
giver penge til grundlæggende forskning i:
  • Hvorfor demenssygdomme opstår
  • Hvordan demenssygdomme forebygges
  • Nye metoder til behandling og pleje

Fonden uddeler bl.a. hvert år en forskerpris til to personer, hvis arbejde har stor betydning for
mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med den
Internationale Alzheimerdag d. 21. september.

Professor Majken Nedergaard, modtager af forskningsprisen 2015
Majken Nedergaard modtog Alzheimerforsknings-fondens pris for sin verdenskendte forskning i, hvordan
hjernen udrenser sig selv under søvn. Hendes forskning fokuserer lige nu blandt andet på at undersøge
hjernens støtteceller (også kaldet gliaceller), der sørger for at opretholde et sundt miljø i hjernen, og som
kan være involveret i udviklingen af Alzheimers sygdom.

Ride for a Cure
Broholm Horseshow og Alzheimerforeningen er gået sammen om at indsamle penge til forskning i
demenssygdomme. Samarbejdet omfatter bl.a. en række fundraisingaktiviteter, hvor sponsorer,
leverandører og publikum har mulighed for at støtte forskning i demenssygdomme ved DM i dressur
2016. Broholm Horseshow, der hvert år afholder DM i dressur, er stiftet af Anne og Frederik Lütken.
Anne Lütken har selv haft demens tæt inde på livet, og mistede i 1998 sin far John Grice til Alzheimers
sygdom og i 2011 sin mand Frederik Lütken til demensrelateret sygdom forårsaget af en blodprop.