Ride for a Cure

Ved Broholm Horseshow 2018 blev der igen samlet ind til forskning i demens!

Læs mere her.

Ride for a Cure
Broholm Horseshow og Alzheimerforeningen er igen i år gået sammen om at indsamle penge til forskning i demenssygdomme. Samarbejdet, der har titlen Ride for a Cure, omfatter bl.a. en række fundraisingaktiviteter, hvor sponsorer, leverandører og publikum har mulighed for at støtte forskning i demenssygdomme ved DM i dressur 7-10 juni 2018. Ved de seneste to års DM blev der indsamlet i alt 240.000 kr.

Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom
Der findes ingen kur, der kan helbrede Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme. Men der findes håb. Håbet ligger i forskning. I dag lider 70-85.000 danskere af en demenssygdom. Flere end 400.000 personer er pårørende. Hvis ikke vi finder en kur, vil der om 25 år være dobbelt så mange.
Men vi kan stadig nå at stoppe den negative udvikling. Det kræver en massiv forskningsindsats. Du kan gøre en positiv forskel. Styrk håbet. Støt forskningen på Alzheimerforeningens hjemmeside nu eller ved årets Broholm Horseshow.

Hvad støttes?
Alzheimerforeningen støtter via Alzheimer-forskningsfonden forskning i demenssygdomme. Fonden giver penge til grundlæggende forskning i:
  • Hvorfor demenssygdomme opstår
  • Hvordan demenssygdomme forebygges
  • Nye metoder til behandling og pleje

Fonden uddeler bl.a. hvert år en forskerpris til to personer, hvis arbejde har stor betydning for
mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Prisen uddeles i forbindelse med den Internationale Alzheimerdag d. 21. september. Modtagerne af Alzheimer-forskningsfondens pris i 2017 blev Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen og Demenssygeplejerske, Susanne Rishøj Olsen. Du kan læse mere om begrundelsen her

Anne Lütken og Ride for a Cure
Broholm Horseshow, der hvert år afholder DM i dressur, er stiftet af Anne og Frederik Lütken. Anne Lütken har selv haft demens tæt inde på livet, og mistede i 1998 sin far John Grice til Alzheimers sygdom og i 2011 sin mand Frederik Lütken til demensrelateret sygdom forårsaget af en blodprop.