Historiske rammer for et flot hesteshow

Rammerne omkring Broholm Horseshow er den historiske herregård Broholm. Den ligger utrolig smukt på Sydøstfyn, nær landsbyen Gudme, midt i naturen, omgivet af sø og skov.

I dag anvendes selve Broholm slot til en slags herregårdspension. Stedet rummer en førsteklasses restaurant, og man kan sove i en række værelser i hovedbygningen, som er udstyret smukt i klassisk herregårdsstil. Broholm slot trækker både kendte og kongelige til, så du kan risikere at komme i fornemt selskab, hvis du lægger vejen forbi.

Året rundt kan du for eksempel tage på weekendophold på Broholm Slot, men der er også muligheder for at holde dagmøder eller længerevarende konferencer, hvis man er en virksomhed eller organisation med behov for den type arrangementer.

Der er så vidt vides ingen risiko for at blive jagtet af spøgelser på Broholm, men ægte herregårdsstemning finder du alligevel.

Lang historie

Broholm har en lang historie. I dag tilhører den Sehested-slægten, og den kom ind i billedet i 1700-tallet, da Elisabeth Skeel, der havde overtaget Broholm gods i 1729, giftede sig med Niels Sehested.

Sehested-slægten på Broholm slot har haft mange indflydelsesrige medlemmer og er kendt for både hvide og sorte får, om man så må sige.

Kammerherre, hofjægermester Hannibal Skeel, som ejede godset fra 1894, var således indtil 1901 konseilspræsident. Det svarer til den nuværende titel af statsminister, og 1901 markerer systemskiftet, da parlamentarismen i praksis blev den danske styreform. I 1930’erne og under 2. verdenskrig blev Broholms daværende ejer Jørgen Sehested fascineret af nationalsocialismen og engagerede sig i sagen. Efter krigen blev han straffet hårdt, og sagen lå som et dystert minde over herregården i mange år. Den senere ejer Anne Lytken tog et opgør med historien og fik tingene frem i lyset, og siden har Broholm gods igen haft sin plads som en moderne virksomhed.

Oldtidssamling

Broholm er også kendt for sin arkæologiske samling, som blev grundlagt af den daværende ejer, N. F. B. Sehested. Han var meget interesseret i stenalderen og oldtiden i det hele taget og fik gennem årene skabt en enorm samling af stenøkser og andre oldtidsgenstande. Han opførte en hel bygning til fundene. I dag er samlingen knyttet til oldtidssamlingen og kan beses på forskellige tidspunkter.

Hunde, roser og æbler

Broholms navn er i dag i høj grad knyttet til aktiviteterne på slottet, hvortil Broholm Horseshow også indgår. Men derudover har Broholm gennem årene lagt navn til flere ting. Blandt andet Broholmæblet, Broholmrosen og Broholmerhunden – en smuk, stor hunderace, som igen trives efter år med nedgang.