Skønne omgivelser

Broholm Horseshow har valgt de skønneste omgivelser for sine aktiviteter. Vi har beskrevet Broholm andetsteds på denne side, men hele området, hvor hesteeventen finder sted, er et fantastisk hjørne af Danmark. Har du mod på at lave andet end at deltage i eller se på hesteshowet som tilskuer, er der masser at se i området.

Den største by i området er Svendborg, som er en gammel søfartsby, og som blandt andet oprindeligt var hjemsted for landets største virksomhed, rederiet A. P. Møller. I byen er der masser af minder efter den florissante skippertid, blandt andet en række gamle købmandsgårde. På Svendborg Museum kan man studere byens historie nærmere. Svendborg hed helt tilbage i 1200-tallet Swineburg. Det hentyder enten til de mange vild- og tamsvin i de store skove omkring byen, eller til de mange marsvin i havet.

Nær Svendborg ligger slottet Hvidkilde, som er en ualmindelig smuk bygning fra 1700-tallet. Hovedbygningen ligger idyllisk nær sø og hav, og du kan vandre i de store skove omkring godset. I området ligger også Holstenhus og Arreskov godserne, og tilsammen gør det, at landskabet er ualmindeligt smukt med den natur, som et godslandskab giver. Ingen af disse slotte er åbne for besøg, men du kan bese parkerne og omgivelserne.

Området er med sit smukke landskab i sandhed et velvalgt sted for Broholm Horseshow.

Hvis du har tid, vil det være sagen at tage på en lille oplevelsestur ud til nogle af de små øer, der ligger i øhavet uden for Svendborg. Du kan køre over broen til Langeland og for eksempel se Tranekær Slot, som engang var hovedsædet i et af de største grevskaber herhjemme. I dag er godset ikke så stort, men det er stadig blandt de største herhjemme, Langeland er idyllisk med smukke gamle landsbyer, bindingsværkshuse og en dejlig natur.

Har du lyst til en færgetur, kan du tage færgen til Ærø, som tidligere var kendt for sine mange skipperfamilier, og øen er stadig en søfartsø. Både Marstal og Ærøskøbing er meget kønne byer med mange minder fra fortiden. I dag er Ærø også ved at få en revival – en hel del især ældre mennesker flytter til øen for at nyde en fredelig tilværelse i idyllisk natur og med smukke rammer for et godt hverdagsliv.

Kører du en tur mod Faaborg, kan du fra vejen se Brahetrolleborg, som oprindeligt var et kloster, og hvor kirken i dag tjener som sognekirke. Slottet har været i forfald, men en ny generation prøver at få skabt fungerende rammer igen.

Faaborg i sig selv er også en rejse værd, for her ligger blandt andet Faaborg Kunstmuseum, hvor du kan se mange af de kunstværker, som malerne fra den skole, man i datiden lidt nedsættende kaldte bondemalerne, skabte. Det er meget smukke værker, som iscenesætter fattigdommen på landet i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Værkerne har en meget voldsom udstråling med deres fokus på fattige husmænd og landarbejdere. Men der er også mange idylliske billeder fra familieliv og dyrehold, så du bliver glad og rørt, hvis du ser samlingen.